Privacyverklaring  AVG

Privacyverklaring  AVG

Stichting Ontmoetingscentrum De Beerzen en het contactpunt Ons Mevrouw leggen gegevens van u vast zoals naam, adres, email, telefoonnummer en soms IBAN-gegevens, deze zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doelstellingen.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor ons uitvoeren.
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze contacten vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven en informatie over gestarte en afgesloten projecten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen, dit kan via het secretariaat:

Secretariaat Stichting Ontmoetingscentrum De Beerzen
E-mail naar Ons Mevrouw sturen:

Het AVG aanspreekpunt bij de stichting is de secretaris.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur van St. Ontmoetingscentrum De Beerzen.
E-mail naar Ons Mevrouw sturen: